Les oficines sostenibles, requisit o avantatge competitiu?

nov. 16, 2022 | Notícies

Parlem d’oficines sostenibles. Fins fa poc, la sostenibilitat aplicada al lloc de treball era contemplada com un mer requisit legal o un aspecte més del “Greenwashing” d’algunes companyies. Avui dia, ha esdevingut un aspecte prioritari per a més i més empreses que tenen entre els seus propòsits empresarials la sostenibilitat empresarial per crear valor econòmic, social i mediambiental.

Avantatges més enllà de la sostenibilitat

L’oficina sostenible posa en valor aspectes molt positius per a l’empresa i els equips.

Els nous workplaces milloren la capacitat d’atracció i de retenció de talent de les noves generacions, que veuen en aquest tipus de polítiques, un atractiu addicional a l’hora d’escollir empresa. Ofereixen a més espais friendly en què es fa més agradable el temps invertit a la feina. Espais saludables que fomenten la cooperació, la creativitat, leficiència i la productivitat.

Polítiques de reducció de consum d’energia, aigua, i altres fungibles (paper, residus, …) tenen un impacte econòmic positiu i directe gens menyspreable en el negoci i les empreses.

Projectes sostenibles. Què cal tenir en compte?

Una oficina sostenible necessita un canvi de paradigma en el disseny d’espais, fluxos i circuits, així com la selecció de materials, mobiliari i proveïdors.

Un canvi que afecta l’impacte en el medi ambient d’aquests espais de treball tant en la construcció com en el funcionament.

Els capítols principals a incorporar a una oficina sostenible es treballen a les diverses fases de creació o renovació de l’espai de treball. Des de l’elecció del lloc, el disseny d’aquest, la seva construcció, ús i funcionament.

A la fase de disseny és on ja hem d’aplicar els tres principis bàsics de qualsevol projecte sostenible: reduir, reciclar, reutilitzar.

terrassa manglar coworking
Alguns punts d’actuació que no podem oblidar en aquesta fase són:

  • Distribució que aprofiti al màxim la ubicació geogràfica i l’orientació de cada oficina. Busquem obtenir la qualitat ambiental òptima (qualitat de l’aire interior, de la il·luminació i de la temperatura) amb la mínima energia. Per fer-ho recorrerem a l’aprofitament de la llum solar com a il·luminació natural, dissenyarem sistemes eficients d’aïllament acústics i tèrmics, de ventilació natural i de climatització de l’edifici.
  • Ús de l’energia solar o tèrmica del propi edifici per a la producció denergia elèctrica o aigua calenta, sempre que sigui possible.
  • Reducció del consum daigua, amb lajuda de circuits de reutilització daigua, aprofitament de les aigües grises, ús dequips de baix consum acoblats a sensors i controladors automàtics.
  • Eficiència energètica i ús d’energies renovables. Reduir la quantitat d’energia necessària per al funcionament de cada espai de treball. A millor comportament energètic, menors costos operacionals.
  • Política de paperless i reciclatge de residus als espais de reunió, treball i lleure.
  • Ús de materials sostenibles, naturals, de km0, reciclats i reciclables, tant als elements decoratius, estructurals o de mobiliari. Atenció especial a la biofília, incloent-hi la presència de plantes naturals.
  • Disseny i components, tecnològicament sostenibles, com ara solucions domòtiques i sensors, que permetin el control i l’automatització dels diferents punts de consum d’energia, aigua i elements fungibles.
  • Bons hàbits de transport i mobilitat amb espais per al pàrquing i la recàrrega de bicicletes i patinets elèctrics, o llocs híbrids que facilitin el treball remot, reduint el nombre de desplaçaments.

Tot això s’ha de fer, tenint en compte la personalitat i les necessitats concretes actuals i futures de l’empresa. Si estàs pensant en actualitzar la teva oficina i no tens clares les possibilitats i el grau de sostenibilitat del teu espai actual o d’una nova ubicació, deixa-ho a les nostres mans i et realitzarem el projecte d’oficina sostenible completament personalitzat a les teves necessitats.

Artícles relacionats

Relacionat

ADEYAKA, nou distribuïdor de VITRA a Barcelona

ADEYAKA, nou distribuïdor de VITRA a Barcelona

A ADEYAKA ens sentim especialment feliços, motivats i orgullosos que una empresa icònica com Vitra ens hagi escollit com a nou Distribuïdor de Vitra a Barcelona.VITRA, un gran partner Vitra és una empresa familiar d'àmbit internacional centrada en el disseny, i un...

read more
Nova campanya adeyaka

Nova campanya adeyaka

A adeyaka desenvolupem i gestionem projectes integrals d´obra i interiorisme d´oficines. La creativitat i el rigor formen part del nostre treball diari. Per això hem volgut reflectir aquests conceptes a la nova campanya publicitària que apareix aquest mes d'octubre a...

read more