El sistema patentat Mitesco i la tecnologia patentada Snowsound ® sintetitzen disseny, elevades prestacions tècniques i funcionalitat, tot això concebut en el més rigorós respecte pel medi ambient.
Els sons estan formats per ones que tendeixen a reflectir-se sobre les superfícies rígides amb limitat poder absorbent, com per exemple el ciment, el marbre o el vidre. En ambients realitzats amb aquest tipus de materials es poden generar ecos i rebots, a menuts molt empipadors, que no permeten escoltar i dialogar amb comoditat. Els materials fonoabsorbents neixen de l’exigència de millorar l’acústica en aquests ambients. Les característiques dels productes fonoabsorbents tradicionals tendeixen a manifestar la capacitat d’absorbir menys les baixes freqüències (per sota de 500 Hz), progressivament més les mitjanes freqüències (de 500 a 2000 Hz) i més les altes (per sobre dels 2000 Hz) .
La brillant intuïció a la base de la tecnologia patentada Snowsound ® és l’ús de panells compostos per materials de densitat variable, que permet obtenir una absorció selectiva a les diverses freqüències i llavors optimitzar l’acústica de l’ambient, no obstant el gruix molt reduït dels panells. L’absència de marcs i costures i la peculiaritat del material amb el qual són realitzats els panells, el tornen molt lleugers, poc voluminosos i adaptables per a tots ambients.
Les superfícies del plafó estan entapissades en teixit de polièster Trevira CS ® fermament aplicada al farciment intern amb el qual forma un cos únic, sense solució de continuïtat. Propietat que permet obtenir una superfície que, tot i ser visualment molt soft, resulta ser resistent, difícil d’arrencar i perforar.
En el disseny del panell es va decidir d’obtenir la integral reciclabilitat del producte al final de la seva vida útil, de manera senzilla i ràpida. Per aquest motiu els panells han estat realitzats en polièster, per tant amb un únic material i reciclables al 100%, sense necessitat d’haver de separar el teixit extern dal material fonoabsorbent intern. Així mateix, tots els components de plàstic o de metall són d’un únic material i fàcilment desmuntables, permetent així la seva reciclat al 100%. L’ús de materials i elaboracions d’alta qualitat permeten també obtenir una prolongació de la vida útil del producte amb un consegüent menor consum de materials i energia.
El panell és bi-frontal, té les mateixes característiques en ambdós costats. La uniformitat estètica i funcional, a més de la facilitat de muntatge i desmuntatge, permet utilitzar-lo en dos els costats visibles, o donar-li la volta i tornar a muntar en el cas que inadvertidament s’hagués danyant sobre un costat.
La pluralitat i la varietat dels sistemes d’enganxament permeten resoldre diverses exigències acústiques, projectuals i arquitectòniques. L’aplicació dels panells pot ser: sobre paret, sostre, buits, amb enganxis magnètics o sobre estructures autoportants.

Tant si tens problemes de reverberació, com si vols evitar-ho en projectes futurs, des de Adeyaka bcn podems ajudar-te.

ContactE

Alguna consulta? Necessites un pressupost? Et falta… ADEYAKA?

932 173 996 adeyaka@adeyakabcn.com

15 + 2 =

Contacto

¿Alguna consulta? ¿Necesitas un presupuesto?

    Quiero estar al día de las novedades y eventos de adeyaka