Termes i condicions de compra

Termes i condicions de compra

 

1.- Consideracions prèvies

Els termes i condicions següents s’apliquen per a l’ús de la shop online d’aquesta web i descriuen les responsabilitats legals entre ADEYAKA BCN, i l’usuari d’aquesta shop online, en successiu CLIENT.

Aquesta web, www.adeyakabcn.com, és propietat d’ADEYAKA BCN, SL, amb domicili fiscal a Rambla Catalunya, 98 8-1, 08008 Barcelona, ​​i NIF B65744229, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 43.0836, foli11, full no. B421190, inscripció, 1a.

Per poder fer una comanda a través d’aquesta shop online, el CLIENT ha de ser més gran i ha de ser el client final. Els menors queden exclosos de forma expressa.

Tots els continguts de la web són de propietat exclusiva de ADEYAKA BCN, S.L. sense limitació, reproduccions dels articles, disseny gràfic, logos, imatges, textos, il·lustracions, fotografies, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el programari de funcionament i desenvolupament de la web .

Els clients que facin compres en aquesta shop online accepten plenament els presents termes i condicions quedant vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades en el moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i l’acceptació d’aquests termes i condicions amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte.

ADEYAKA BCN es reserva el dret a modificar els termes i condicions, en qualsevol moment i sense avís previ, estant sempre accessibles des de la web, perquè el CLIENT pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

2.- Objecte del contracte

ADEYAKA BCN es compromet a subministrar els productes oferts a la nostra shop online a canvi d’una prestació econòmica. A l’accés i ús de la nostra pàgina web, el CLIENT es compromet a respectar els Termes i Condicions i totes les normes que figuren en aquest contracte.

3.- Entrada en vigor

Aquestes Termes i Condicions, juntament amb la confirmació de comanda, constitueixen el contracte entre ADEYAKA BCN i el CLIENT per al subministrament de productes. No s’aplicaran qualsevol altres Termes i Condicions.

Sentendrà que el CLIENT està dacord amb les condicions generals que es prevegin en aquest text des del moment en què accepta que ha llegit i està dacord amb aquests Termes i Condicions.

4.- Informació sobre els continguts

La shop online permet l’ús professional i particular. La reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts del lloc sense autorització prèvia escrita està prohibida per a fins diferents de l’ús estrictament personal.

ADEYAKA BCN es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la informació i oferta comercial presentada sobre: ​​productes, preus, promocions, condicions comercials i serveis.

Es prohibeix expressament la introducció d’enllaços de la nostra web amb finalitats comercials sense autorització prèvia d’ADEYAKA BCN. De la mateixa manera, la utilització del domini adeyakabcn.com amb finalitats abusives, i sense autorització prèvia, pot ser susceptible de recurs als mitjans legals competents per part de ADEYAKA BCN. En cas de trobar-se en altres llocs d’enllaç que us permetin accedir a www.adeyakabcn.com, us informem que ADEYAKA BCN no té cap responsabilitat ni sobre la procedència de la pàgina ni sobre els continguts inscrits.

Fem tots els esforços perquè la informació presentada estigui exempta d’errors tipogràfics i sempre que aquests passin, procedirem com més aviat millor a la seva correcció. En el cas que la informació presentada no correspongui a les característiques del producte, assisteix al CLIENT el dret a la revocació del contracte de compra i venda en els termes legals aplicables.

Les fotografies presentades a la shop online són merament il·lustratives. Us recomanem que consulteu la descripció detallada del producte per obtenir informació sobre les seves característiques particulars.

Els preus i especificacions dels productes estan subjectes a canvis sense avís previ.
Tot i els esforços de ADEYAKA BCN, alguns productes poden figurar amb un preu incorrecte, per la qual cosa verifiquem els preus sempre que procedim al tractament de les comandes. Si el preu del producte és inferior al preu anunciat, tornarem la diferència. Si el preu és superior, us informarem al client per correu electrònic i esperem la vostra decisió d’acceptar la nova proposta o cancel·lar la comanda.

5.- Realització de la comanda

S’acceptarà comandes de qualsevol CLIENT que tingui capacitat legal suficient per contractar, omplint el formulari de dades personals que es troba a la shop online, de conformitat amb les instruccions que hi figuren i fent clic al botó ‘finalitzar comanda’.

ADEYAKA BCN només processa una comanda efectuada per un CLIENT després de la confirmació del pagament, per la qual cosa ADEYAKA BCN no pot garantir la disponibilitat dels articles fins a l’inici del procés de compra.

Un cop activada la comanda amb el detall de tots els articles seleccionats s’assignarà un número de comanda. Des d’aquest moment, ADEYAKA BCN entén que el CLIENT està fent una oferta de compra dels articles que hagueu seleccionat d’acord amb aquests Termes i Condicions, reservant-vos el dret d’acceptar o no la comanda.

En el moment que ADEYAKA BCN accepti la comanda del CLIENT, se li notificarà la seva acceptació. Aquesta notificació es remetrà al mail de contacte facilitada pel CLIENT al formulari de dades personals. En el cas de la NO acceptació per part d’ADEYAKA BCN, la comunicació es farà per les mateixes vies.

6.- Disponibilitat dels productes

La majoria dels articles en venda a la shop online s’hagin disponibles, en estoc. Si no és així, la disponibilitat dels productes, pot variar segons el fabricant, entre 2 i 8 setmanes. Al temps estimat per a l’expedició s’haurà d’afegir el temps de transport que dependrà alhora del transportista i de la destinació de la comanda.

ADEYAKA BCN només fa expedició de productes en dies feiners. D’aquesta manera, no es comptabilitzen ni els caps de setmana, ni els períodes de vacances, per a l’estimació del lliurament de comandes. Qualsevol retard en l’expedició d’articles, davant de les dates d’estimació presentades, no confereix el dret a una indemnització.

ADEYAKA BCN utilitza diferents agències o mitjans de transport. Els preus poden variar segons el pes i les dimensions del producte, segons s’indica a la comanda.

En cas que algun dels articles adquirits no es puguin subministrar per algun motiu, pel fet que l’article estigui deteriorat o en mal estat per a la venda, descatalogat, que no es disposi d’estoc, o per altres causes atribuïbles al proveïdor fabricant , ADEYAKA BCN es compromet a posar-se en contacte amb el CLIENT tan aviat com sigui possible i informar-lo de la incidència detectada, ia realitzar tots els esforços necessaris per subministrar-li l’article adquirit o bé proposar-li algun altre article alternatiu.

Si el CLIENT no accepta les propostes i els suggeriments d’ADEYAKA BCN cancel·larem la seva comanda en relació amb els articles que no puguem subministrar i li tornarem qualsevol suma de diners que ens hagués satisfet per aquests articles. La devolució daquestes sumes de diners serà el límit de la nostra responsabilitat amb el CLIENT.

ADEYAKA BCN subministrarà tots els articles indicats a la confirmació de la seva comanda, conforme als presents Termes i Condicions.

7.- Preus

El preu de tots els articles està clarament visible a cada producte de la shop online. El preu i les condicions dels productes oferts podran variar, però en qualsevol cas sempre regiran per al CLIENT el preu i les condicions que hi havia en el moment de la realització de la comanda, excepte error en el preu que fos comunicat al CLIENT, segons el apartat 4 daquestes condicions. En aquest supòsit, han de regir les condicions de compra assenyalades.

Tots els preus indicats a la shop online són vàlids per a residents a la Unió Europea, i sobre ells s’aplicarà el tipus d’IVA vigent a Espanya. En cas que el CLIENT resideixi fora de la Unió Europea o bé en alguna zona d’Espanya especial com Illes Canàries, Ceuta i Melilla els preus NO inclouen l’IVA, sent en tot moment responsabilitat del client de pagar els impostos locals al país o zona especial de la destinació.

El preu de l’enviament es calcula automàticament en funció de la destinació, el pes i el volum de la mercaderia a enviar.

En alguns països o zones també hi ha el cobrament de la gestió duanera, tots aquests costos corresponen al CLIENT, i són cobrats per l’empresa de transports com a empresa intermediària. Els aranzels i normes a les duanes varien als diferents països i és difícil conèixer-ne el funcionament i els costos amb exactitud.

No obstant això, ADEYAKA BCN informarà amb la major exactitud possible del cost de l’enviament de la comanda detallada abans de la confirmació de la comanda en finalitzar el procés de contractació.

8.- Modalitats de pagament acceptades

Pagament mitjançant targeta de crèdit

El CLIENT pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, fent l’operació en el moment de la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard utilitzant la plataforma de pagament de CaixaBank, sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat entre el CLIENT i la nostra entitat bancària.

Si el CLIENT escull el pagament amb targeta bancària, la comanda no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat per l’entitat bancària.

Pagament per transferència bancària o ingrés al compte de CaixaBank.

El CLIENT pot optar pel pagament de la compra per transferència bancària o ingrés directe al nostre compte bancari.